O mně

IMG_6568

Láska k pohybu a touha pomáhat druhým směřovala mé kroky od útlého mládí do oboru rehabilitace a fyzioterapie, který jsem začala studovat již na střední škole.  Fungování lidského těla, šíře oboru, možnosti jednotlivých technik a nezapomenutelná setkání s inspirujícími osobnostmi profesorů i pacientů mne motivovala a stále motivují ve studiu pokračovat. Baví mne rozšiřovat si své obzory, nořit se do tajů fyziologie, neurologie, ortopedie, kineziologie, ale i psychosomatiky a alternativní medicíny.  Ve svém přístupu usiluji o komplexní pohled na člověka, snažím se hledat příčiny problémů i možnosti řešení a neopomenout celkový psychosomatický a sociální kontext.

Fyzioterapeutická praxe

Registrovaný fyzioterapeut – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (registrační číslo 024 – 0167 – 4198)

Člen Unie fyzioterapeutů ČR – držitel Certifikátu celoživotního vzdělávání (evidenční číslo – 00681)

Fyzioterapeut ve zdravotnickém zařízení Rehabilitace Slaný s.r.o. (od r. 2023)

Lektor lekcí zdravotního cvičení 50+ ve studiu Generace Slaný (od r. 2022)

OSVČ (od r. 2013) – ŽL – Fyzio MTB

Dům rodin Smečno – Lektor preventivních terapeutických programů pro matky s dětmi (2013 – 2014)

FN Královské Vinohrady – diplomovaný fyzioterapeut (1998-2012)

FN Motol – rehabilitační pracovník (1994-1995) – nástupní praxe na všech odděleních dospělé i dětské části

Farní charita Praha Chodov – terénní rehabilitační pracovník (1993)

Vzdělání

UK Praha – KTF – obor Aplikovaná etika – navazující magisterské studium (2017-2021)

UJEP Ústí n.L.- FZS – obor Fyzioterapie – bakalářské studium (2014-2017)

PVŠPS Praha – PPF – celoživotní vzdělávání  (2011-2014)

Vyšší odborná sociálně pedagogická škola JABOK  Praha (1993-1998)

Střední zdravotnická škola v Plzni – obor rehabilitační pracovník (1989-1993)

Odborné fyzioterapeutické kurzy

Kurz reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (dle Dr.Vojty) – kurz zakončen zkouškou a certifikátem MZČR (RHT Praha – Hana Nováková, 2020-2022)

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace – kurz zakončen zkouškou a certifikátem MZČR (FN Motol – prof. PeaDr. Pavel Kolář, Ph.D. a spol., 2018-2019)

Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu –  zakončen zkouškou a certifikátem MZČR (Centrum fyzioterapie Praha – Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D., 2013-2014 )

Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému  (BezVa Fyzioterapie Praha – Bc. Vlasta Bezvodová, 2013)

Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové –  Forma, funkce, facilitace   (FN Motol – Mgr. Jan Maryška, 2013), Pohyb a stabilita (FN Motol – Mgr. Jan Maryška, 2013), O rukách (CKP Sámova – Mgr. Marek Král, 2014), O hypermobilitě   (CKP Roseta – Bc.Clara-Maria Helena Hermachová -Lewitová, 2013)

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Rehabilitace Bitnar – PhDr. Petr Bitnar, PhD., 2023)

Formthotics Systém– výběr a tvorba stélek (G.P.S. Ofa s.r.o. Černošice – MUDr. Mašek, 2023)

Kurz terapie u dysfunkcí pánevního dna (Rehamyst Praha – Mgr. Michaela Havlíčková, 2022)

Diagnostika a terapie závratí (CKP Dobřichovice – PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., 2018)

Computer kinesiology (JONA Praha – Ing. Otakar Morávek, 2016)

Spirální stabilizace páteře (SM systém 1A+1B, Praha – Roman Nesvadba, 2016)

Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Senzamotorika a CKP Dobřichovice – Mgr. Barbara Fischerová, 2014)

Kurz fyzikální terapie (BTL Praha – Mgr. Josef Urban, 2013)

Viscerosomatické vztahy  (CKP Dobřichovice – Mgr.Petr Bitnar, 2013)

Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém (Ústí n/O – Mgr. Tomáš Suchomel, 2013)

Jóga v rehabilitaci – 1. a 2. část (FN Motol a Hlavice – Mgr. Martina Ježková, Clive Farrelly DC, 2012 a 2013)

Rehabilitace dětí se specifickými vývojovými poruchami  (CKP Roseta – Mgr.Bronislava Krajíčková, 2013)

Terapeutické využití kineziotapu  (Praha – MUDr. Robert Válka, Bc. Jitka Kobrová, 2013)

Propriofoot concept  (Rehaspring Čelákovice – Mgr. Markéta Majerová, 2012)

Intenzivní kurz Feldenkreisovy metody (FTVS Praha – Zuzana Franková, 2012)

Dornova metoda a Breussova masáže  (Praha – MgA. Zuzana Prouzová, Jozef Púry, 2012)

Kongresy a konference:

Fyzio, psycho, ergo terapie & roztroušená skleróza (10. konference MS rehab, Praha 2023)

Medicína pohybového systému ve sportu (DNS Kongres s mezinárodní účastí, Praha 2018)

Psychosomatika a evidence based medicine (Společnost psychosomatické medicíny, Praha 2017)

Osteopatická medicína (mezinárodní odborný kongres – Praha 2014)

Jiné:

Práce s časovou osou (YMCA – PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Petr Glogar, 2017)

Arteterapie (seminář PPF Praha – PhDr. Ingrid Hnušová, Ph.D., 2015)

Výcvik v koučinku – Profesionální kouč (CoEdu Praha – Ing.Jiří Kunčar, 2014)

Základy koučinku (PPF Praha – Ing. Jiří Kunčar, 2014)

Základy mediace (PPF Praha – Mgr. Eva Petráková, 2014)

Transakční analýza (seminář PPF Praha – PhDr. Jiří Libra, 2013)

Biodynamické masáže v psychoterapii  (PVŠPS Praha – Mgr. Marečková, Mgr. Špicnerová, 2011)