Ceník

Vstupní vyšetření + terapie  60 minut…………………. 1000 Kč

Další terapie                           60 minut…………………… 800 Kč

                                                 90 minut………………….. 1200 Kč

                                                 30 minut…………………… 500 Kč

Cena zahrnuje kineziologický rozbor, terapeutické techniky a instruktáž cvičení podle individuální potřeby

Samostatná aplikace kineziotejpu (15 minut)………… 300 Kč

 

 

platnost od  1. 9. 2022