Služby

Nabízím komplexní ošetření pohybového aparátu, bolestivých, poúrazových a pooperačních stavů a zaměřuji se na prevenci jejich vzniku. Používám metody manuálních mobilizačních technik, Dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS), Reflexní cvičení na podkladě vývojové kineziologie (Vojtova metoda), Computer Kinesiology, Senzomotorickou stabilizaci, Kineziotejping, masáže,  individuální cvičení zaměřené k odstranění příčiny problémů a korekci pohybových stereotypů. Pro cvičení volím i různé cvičební pomůcky….
DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace (diagnostika a následná léčba, vycházející z kineziologie dítěte, cílem DNS je změna funkce svalů i celého nastavení nervového systému, kde opravuje nesprávný pohybový program, cílem cvičení je stabilizace trupu aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře, která je předpokladem pro kvalitní cílenou funkci svalů končetin,dochází tak k optimalizaci sil, kterými působí svaly na páteř a klouby tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování)
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky, myofasciální techniky, PIR, terapie spoušťových bodů, svalové řetězce, viscerosomatické vztahy…)
Senzomotorická stabilizace (aktivace hlubokého stabilizačního systému, využití balančních  pomůcek, terapie plochonoží, zpevňení vazů, …)
Propriofootkoncept (speciální cvičení založené na senzomotorické stabilizaci pomocí speciální pomůcky zaměřeno především na terapii nohy)
Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (využití poloh z vývojové kineziologie při aktivaci svalů trupu a zapojení svalových řetězců )
Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové  ( jemný přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury, napětí měkkých tkání a reaktibility  pacienta „čte“ o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima a terapeuticky na ně působí. Východiskem je celek pacienta a všechny kroky terapeutické práce se  k tomuto celku vztahují)
Kineziotejping (cílené využití tahů pružných náplastí -tejpů, zlepšuje metabolismus tkání, urychluje hojení a regeneraci…)
Dornova metoda ( cílená manuální metoda zaměřená na uvedení obratlů a kloubů do původní polohy)
 Koučink  (metoda  koučování má svojí podstatu v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“ . Díky tomuto uvědomnění  je schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o dalším postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost. Já se zaměřuji na osobnostní, rodinný, pracovní a zdravotní koučink)