Ceník

Vstupní vyšetření + terapie  60 minut…………………. 1000 Kč

Další terapie                           30 minut…………………… 500 Kč

                                                 90 minut………………….. 1200 Kč

                                                 

Cena zahrnuje konzultaci, kineziologický rozbor, manuální techniky, cvičení a instruktáž podle individuální potřeby

Samostatná aplikace kineziotejpu (15 minut)…………. 300 Kč

platnost od  2. 1. 2023