O mně

Magdalena Terezie Bartoňová

Láska k pohybu a touha pomáhat druhým směřovala mé kroky od útlého mládí do oboru rehabilitace a fyzioterapie, který jsem začala studovat již na střední škole.  Fascinovalo mne fungování lidského těla, šíře oboru i možnosti jednotlivých technik, které pomáhají účinně od bolesti.
Inspirována nezapomenutelnými osobními setkáními s  nestory české rehabilitační školy –  Prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSC., Prof. MUDr. Václavem Vojtou, DrSC., Doc. MUDr. Františkem Vélem, csc., Prof. MUDr. Vladimírem Jandou, DrSC., Prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. i neurologem MUDr. Stanislavem Severou jsem stále motivována rozšiřovat si své obzory a  pokračovat ve studiu.
Ve svém přístupu usiluji o komplexní pohled na člověka, snažím se hledat příčiny problémů i možnosti řešení a neopomenout celkový psychosomatický a sociální kontext.
Jsem zkušená fyzioterapeutka, manželka báječného muže a maminka 8 skvělých dětí

Fyzioterapeutická praxe

Vzdělání

Odborné kurzy

květen 2023

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta

online webinář UNIFY – Mgr.Veronika Kristková

2013–2023

Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové

Forma, funkce, facilitace (FN Motol – Mgr. Jan Maryška, 2013)
Pohyb a stabilita (FN Motol – Mgr. Jan Maryška, 2013)
O hypermobilitě (CKP Roseta – Bc.Clara-Maria Helena Hermachová -Lewitová, 2013)
O rukách (CKP Sámova – Mgr. Marek Král, 2014)
O nohách (online – CKP Sámova – Mgr. Marek Král, 2023)

duben 2023

Podoskop – vyšetření a klinická interpretace

Fyzio Beskyd – Mgr.Veronika Kristková

červen 2023

Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví

online webinář UNIFY – Monika Bajerová

březen 2023

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi

Rehabilitace Bitnar – PhDr. Petr Bitnar, PhD.

únor 2023

Formthotics Systém– výběr a tvorba stélek

G.P.S. Ofa s.r.o. Černošice – MUDr. Mašek

říjen 2022

Kurz terapie u dysfunkcí pánevního dna

Rehamyst Praha – Mgr. Michaela Havlíčková, 2022

2020–2022

Kurz reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (dle Dr.Vojty)

kurz zakončen zkouškou a certifikátem MZČR
RHT Praha – Hana Nováková

2018–2019

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace

kurz zakončen zkouškou a certifikátem MZČR
FN Motol – prof. PeaDr. Pavel Kolář, Ph.D. a spol.

červen 2018

Diagnostika a terapie závratí

CKP Dobřichovice – PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

květen 2017

Práce s časovou osou

YMCA Familia – PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Petr Glogar, ThLic.

listopad 2016

Computer kinesiology

JONA Praha – Ing. Otakar Morávek

říjen 2016

Spirální stabilizace páteře

SM systém 1A+1B, Praha – Roman Nesvadba

2013–2014

Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

zakončen zkouškou a certifikátem MZČR
Centrum fyzioterapie Praha – Mgr. Šárka Hanušová

červenec 2014

Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie

Senzamotorika a CKP Dobřichovice – Mgr. Barbara Fischerová

červen 2014

Výcvik v koučinku – profesionální kouč

CoEdu Praha – Ing.Jiří Kunčar

podzim 2013

Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému

BezVa Fyzioterapie Praha – Bc. Vlasta Bezvodová

září 2013

Kurz fyzikální terapie

BTL Praha – Mgr. Josef Urban

září 2013

Viscerosomatické vztahy

CKP Dobřichovice – Mgr.Petr Bitnar, 2013

červen 2013

Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém

Ústí nad Orlicí – Mgr. Tomáš Suchomel

2012–2013

Jóga v rehabilitaci – 1. a 2. část

FN Motol a Hlavice – Mgr. Martina Ježková, Clive Farrelly DC

květen 2013

Rehabilitace dětí se specifickými vývojovými poruchami

CKP Roseta – Mgr.Bronislava Krajíčková

leden 2013

Terapeutické využití kineziotejpu

Praha – MUDr. Robert Válka, Bc. Jitka Kobrová

prosinec 2012

Propriofoot concept

Rehaspring Čelákovice – Mgr. Markéta Majerová

září 2012

Intenzivní kurz Feldenkreisovy metody

FTVS Praha – Zuzana Franková

květen 2012

Dornova metoda a Breussova masáž

Praha – MgA. Zuzana Prouzová, Jozef Púry

Přejít nahoru